Call Us : (+39) 349 950 2451

Email: master@longzhao.net

GUARDA COSA PRATICHIAMO

Video Dimostrativi - Pagina 2

ALL
Stili Esterni
Stili Interni
Qigong
Self-Defense
Varie

Li Pai Taijiquan

Promo

Hunggar style

Promo

Duo GAng

Lin Dongzhu

Li Pai Taiji

Chinese Association

Li Pai Ruyiquan

GM° Zhang Shaotang

Li Pai Taiji

GM° Kuang Haijun

Li Pai Taiji

Jian

Li Pai Taiji

Ruyi Hunyuan Shan

Li Pai Taiji

Lao Ba Shou

Yi lu Zhaiyao

GM° Lin Dongzhu

Bai yuan chudong

Tanglangquan

GM° Lin Dongzhu

Tanglangquan

Lin Dongzhu demo

Tanglangquan

Bengbu

Shifu Zanetti

Tanglang Tecnique

Shifu Zanetti

Chen Laojia Yi Lu

Wang Xi'An

Laojia Er Lu

Wang Xi'An

Documentary

Shifu Lin Dongzhu

Wang Xian Taijiquan

Taijiquan

Wang Xian 1981

Taijiquan

Ba zhou

GM° Lin Dongzhu

Intervista

GM° Lin Dongzhu

Intervista M° Zanetti

Intervista

Free Tanglang demo

Shifu Lin Dongzhu

Chen Taijiquan 8 Shi

Taijiquan

Tang's Taiji Part 1

Taijiquan

Tang's Hung Gar Kung Fu

GM° Tang

Tang's Hung Gar Kung Fu

GM° Tang

Tang's Hung Gar Kung Fu

GM° Tang

Hung Gar Seung Bishou

GM° Tang