Videos Li Pai Taijiquan

School of GM° Kuang Haijun (disciple of GM° Zhang Shaotang)  
The Li Pai Taijiquan Europe ( sector of "International Longzhao Gongfu Association" ) deals exclusively with the diffusion of very rare Taijiquan Li method style.
The only European Association authorized by Langfang “Shi San Dan” Taiji Culture Divulgation Association of GM° Zhang Shaotang di Lanfang, and spread in Europe only by Shifu Maurizio Zanetti.


Videos of chinese Association of GM° Zhang Shaotang

“Shi San Dan” Association

Chinese A ssociation of Langfang

Ruyiquan

GM° Zhang Shaotang

Laobashou

GM° Kuang Haijun

Li Pai Taijiquan

Ruyi Hunyuan Shan

Laobashou

GM°


Videos of our Association: LI PAI TAIJIQUAN EUROPE

Interview Kungfu Life

M° Maurizio Zanetti